a

Vilém Mätzelt
garant struke
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel.: mobil:

matzelt@szutest.cz
+420 483 348 252
+420 602 624 971

Kao akreditovana laboratorija za testiranja vršimo 3D merenja dimenzija na profesionalnom uređaju za merenje Wenzel LH 108 Standard koji se odlikuje velikom preciznosti merenja. Njegovu preciznost je potvrdio Češki metrološki institut. Možemo meriti proizvode sa dimenzijama do 1 000 x 1 550 x 800 mm.

3D merenje se može koristiti za:

 • merenje dimenzija strojarskih delova (dužine, prečnici, rastojanja, uglovi, oblici i položaj)
 • merenje površina oblika prema CAD modelu (format podataka "step", "igs", "vda")
 • digitalizaciju oblika i krivulja
 • računanje statistike dimenzija (Cm/Cmk, Cp/Cpk, Pp/Ppk)

 

Uređaj za merenje Wenzel LH 108

 • max. veličina merenog predmeta je 1 000 x 1 550 x 800 mm
 • površina za merenje, postolje i pokretni naglavak napravljeni su od granita koji je otporan na utecaj temperature i garantuje jednako toplotno širenje u svim osama
 • izračun osigurava Controller WPC 2040 i merna glava PH10M s kombinovanom sondom za snimanje dodirom i skeniranjem
 • magacin ima 6 mesta za različite kombinacije merenja dodirom
 • softver za merenje Quartis verzija R15
 • preciznost je potvrdio Češki metrološki institut (PDF)

 

Proces merenja

Merenje se vrši oduzimanjem pozicije dodira u prostoru u odnosu na poziciju kalibracijske kugle koja je zapisana u prostornoj karti stroja.

Preciznost merenja

MPe = 2 + L/300
L = dužina merenog prostora u milimetrima
rezultat je u hiljaditinama milimetra
Primer: na jedan metar merene dužine preciznost je 0,005333 milimetra

Rezultat merenja

 1. Word, pdf – tekst ili grafički protokol
 2. Eksel – uključujući statistike
 3. prenos merenih elemenata u formate ACIS(sat), igs, vda

Foto galerija - 3D merenje dimenzija