a

Gabriela Jánská


e-mail: tel.: mobile:

janska@szutest.cz
+420 541 120 101
+420 601 594 792

3D štampa proizvoda i delova

Obezbeđujemo 3D štampu proizvoda na profesionalnom industrijskom štampaču Stratasys Fortus 900mc koja za štampu koristi FDM (Fused Deposition Modeling) tehnologiju. Izrada proizvoda pomoću ove tehnologije zasniva se na polaganju pojedinačnih slojeva zagrijane termoplastike jednog na drugi. FDM se najčešće koristi za izradu geometrijski složenih i funkcionalnih delova. Posebno je pogodna za izradu prototipova (rapid prototyping) delova za gradnju, učvršćivanje i produkciju.

Prednosti 3D štampe

 • Niski troškovi
 • Brzina štampe
 • Visoka preciznost
 • Jednostavna izrada geometrijski zahtevnih delova
 • Čista i za korisnika jednostavna tehnologija
 • Štampani delovi su hemijski i mehanički stabilni
 • Široki spektar termoplastika

 

Sadržaj:

 1. Proces štampanja
 2. Štampač Stratasys Fortus 900mc
 3. Materijali
 4. Dokumenti
 5. Foto galerija

1. Proces štampanja

Priprema izrade / Pre-processing

Software Stratasys Fortus Insight obrađuje ulazne podatke u formatu .stl (Standard Triangle Language) a model finalnog proizvoda rasporedi u pojedinačne slojeve i izračuna putanju za nanošenje materijala izrade i potpornog materijala.

Izrada / Processing

Termoplastika se topi na glavi štampača i pomoću mlaznica se nanosi u veoma sitnim kapljicama duž izračunate putanje. Na mestima gde je potrebno upotrebiti potporni materijal za izradu glava štampača nanosi lako odstranjiv materijal koji ima ulogu skele za finalni proizvod.

 

Završetak / Post-processing

Nakon završetka štampanja finalnog proizvoda odstranjuje se potporni materijal. Metoda odstranjivanja zavisi na korištenom materijalu, na primer to može da bude pranje u specijalnoj vodenoj otopini ili odlomljivanje.

Na gotovom proizvodu se mogu vršiti delimične obrade, kao na primer lepljenje, lemljenje, premazivanje i lakiranje.

2. Štampač Stratasys Fortus 900mc

Štampanje se vrši najvećim štampačem firme Stratasys. Fortus 900mc izrađuje otporne i precizne delove do veličine 914 x 610 x 914 mm. Ima magacin sa dva radna materijala za maksimalnu iskoristivost radnog vremena bez personala.

Izbor između tri visine slojeva daje prostor za izbor optimalnog odnosa između zahtevanih detalja i vremena potrebnog za štampu.

Tehnički parametri

 • Radni prostor: 914 x 610 x 914 mm
 • Visina slojeva: 0,178 mm, 0,254 mm, 0,330 mm
 • Preciznost pozicioniranja: ±0,09 mm
 • Moguća preciznost: 95 %
 • Zagrevana unutrašnja komora

Glavne prednosti štampača Fortus 900mc:

 • Veliki prostor komore (najveći štampač firme Stratasys)
 • Prilagođeno za industrijsku upotrebu
 • Visoka preciznost štampanja
 • Brzina štampe
 • Zagrevana komora

Stratasys_production_series.pdf.pdf (2.54 MB)

Na videu možete bolje pogledati štampač Fortus 900mc.

3. Materijali

FDM tehnologija koristi uobičajene i proverene termoplastike za industrijsku upotrebu. Mogu se koristiti tamo gde se zahteva mala tolerancija dimenzija, čvrstoća i hemijska stabilnost, eventualno još neke osobine kao elektrostatička zaštita, prozirnost, biokompatibilnost ili nezapaljivost.

Tipovi korištenih materijala za Fortus 900mc:

ABS – široki spektar boja, niska cena

ABS-M30 – visoka zatezna čvrstoća i čvrstoća u savijanju, visoka otpornost na udarce

PC 10 – čvrsti i na toplotu otporni delovi

PC-ABS – čvrsti i na toplotu otporni delovi + najviša otpornost na udarce

ULTEM 9085 – najbolji odnos mehaničkih, toplinskih i hemijskih osobina


 

4.    Dokumenti

Stratasys_materials_comparison.pdf (347.94 KB)

Stratasys_materials_chemical_resistance.pdf (347.94 KB)

Foto galerija - 3D štampa proizvoda