G-din Jiri Malach, Direktor SZU-a u Jablonecu Nisou, odrzao je specijalizovano predavanje na seminaru u Južnoj Koreji, čiji je organizator bio KCL (Korejske labaratorije za procenu usaglašenosti). Tema njegovog predavanja bila je procena usaglašenosti proizvoda i lična zaštitna oprema u Evropskoj Uniji. Seminaru je prisustvovalo preko 50 Korejskih proizvodjača.

.