Eko dizajn i energetski pasoši zgrada – novi izvršni akti za toplotne uređaje

  1. eko dizajn lokalnih uređaja za grejanje na čvrsta goriva – Uredba Komisije (EU) 2015/1185

  2. energetske oznake lokalnih uređaja za grejanje – Uredba Komisije (EU) 2015/1186

  3. energetske oznake kotlova na čvrsta goriva i setova kotlova i uređaja za grejanje, regulatora i solarnih uređaja – Uredba Komisije 2015/1187

  4. eko dizajn lokalnih uređaja za grejanje – Uredba Komisije (EU) 2015/1188

  5. eko dizajn kotlova na čvrsta goriva – Uredba Komisije (EU) 2015/1189

Radi se o dokumentima koji su vlastiti izvršni akti kako Direktive o eko dizajnu (2009/125/ES), koji akti određuju osnovne minimalne kriterijume odabranih svojstava proizvoda, tako i Direktive o energetskim oznakama (2010/30/EU), čiji zadatak je razvrstavanje/klasifikacija postignutog nivoa odabranih parametara.

Ovi dokumenti se izdaju unapred, kako bi proizvođači imali dovoljno vremena da se upoznaju sa predmetnom problematikom i da ponovo razviju ili urede proizvode tako, da ispunjavaju date kriterijume.

Dokumenti se mogu besplatno preuzeti na veb stranicama eur-lex.europa.eu.

SZU se ovim novim propisima bavi već od faze njihove pripreme i pojedinih predloga, pa je zato sposoban da pruži proizvođačima i drugim subjektima punu podršku prilikom njihove primene.

slika energetske oznake kotla na čvrsta goriva slika energetske oznake uređaja za lokalno grejanje

a

Milan Holomek
Head of Heat and Environment-Friendly Equipment Test Station

e-mail: tel.: mobile:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132