Ovde SZU potvrđuje svoju prethodno objavljenu informaciju o trenutnim uslugama ponuđenim na teritoriji Velike Britanije, koje uključuju, između ostalog, pružanje izveštaja testiranja u skladu sa zahtevima propisa „Clean Air Act“-a regulative iz 1993. koji je kasnije odobren od strane „Department for Enviroment, Food & Rural Affairs“ (DEFRA). DEFRA, kancelarija vlade Velike Britanije, podržana je od strane 34 agencije i državnih organa odgovornih za zaštitu životne sredine koji podržavaju Britansku industriju u domenu prehrane i poljoprivrede, kao i održivost napredne ruralne ekonomije. Unutar ove sfere spada, pored ostalih stvari (hrane, vode), takođe i vazduh koji stanovnici udišu. Za sve proizvođače toplotnih uređaja (kotlova, peći, šporeta, kamina...), koji nastoje da prodaju svoje proizvode unutar Velike Britanije, potrebno je pribavljanje dokumenta „statutory exception“,  izdatog od strane DEFRA-e, a koji im omogućava prodaju unutar izdustrijski zagađenih regiona Velike Britanije (takozvanih „Control Smoke Areas“).