Šef našeg komercijalnog predstavništa u Iranu, gospodin Soroush Arvand, završio je sveobuhvatni jedno-nedeljni kvalifikacioni trening u SZU-u u Brnu koji je bio fokusiran na specifične tehničke detalje pojedinačnih oblasti proizvodne sertifikacije. 

Obuka je imala za cilj bolje razumevanje procesa od strane SZU Iran, kao i upoznavanje osoblja. Nakon ovog ključnog prvog koraka nadamo se intezivnijoj saradnji i trgovini sa Iranom. Primarni cilj SZU-a jeste razmena iskustva i znanja sa Iranom i drugim zemljama Bliskog Istoka.

U ime SZU-a želimo našem predstavnk puno uspeha u daljem radu!

Mr. Soroush Arvand
Commercial representation Director of SZU in Iran

E-mail: arvand@szuiran.ir
Tel: +98-21-44625084 (5)
Fax: 44625086
Mob.: +98-912-3077862

 

FOTO - KOMERCIJALNI PREDSTAVNIK SZU-A IZ IRANA USPEŠNO JE ZAVRŠIO OBUKU - 2017/08