U decembru 2015. godine postali smo počasni članovi ,,Lock and key services’’ asocijacije Republike Češke (AZKS).

Zahvaljujući našem članstvu u ovoj asocijaciji, bićemo bolje informisani o inovacijama i novim trendovima u ovoj oblasti, koje nameravamo da prenesemo našim klijentima

AZKS

Misija AZKS-a je da poveže fizička i pravna lica u oblasti mehaničkih sigurnosnih sistema i brava koje se otvaraju u slučaju hitnih situacija, da promoviše mala i srednja preduzeća, da štiti interese svojih članova i da ih zastupa u odnosima sa državnim organima, preduzećima i u inostranom poslovanju.