Postali smo jedan od prvih subjekata u srednjoj Evropi koji može kao treća strana izvršavati zadatke vezane uz procenu usaglašenosti sa novom UREDBOM EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA (EU) 2016/425 o opremi za ličnu zaštitu (PPE) Informacija o našoj kompetenciji objavljena je na portalu NANDO.

Ako ste zainteresovani za proces primene novih zakonskih propisa za opremu za ličnu zaštitu, obratite se s poverenjem našem predstavniku:

a

Luboš Feigl
Head of Consumer Goods Department

e-mail: tel: mobil:

feigl@szutest.cz
+420 483 348 227
+420 602 147 283