Svečana primopredaja rekonstruisane poslovne zgrade

Dana 29.6.2015. godine izvršena je svečana primopredaja rekonstruisane poslovne zgrade Mašinskog instituta za ispitivanje.

Svečanu primopredaju pokrenuo je direktor SZU Ing. Tomáš Hruška, a dalje su istupili ekonomsko-operativna direktorka
Ing. Hana Šmardová i potpredsednik Upravnog odbora građevinske firme KALAHA Petr Bajer.

Opsežna rekonstrukcija zgrade obuhvatala je izolaciju fasade i krova, zamenu prozora, novi logo na krovu i grafiku na fasadi.

Galerija - Svečana primopredaja rekonstruisane poslovne zgrade