21. Oktobra 20015. godine bili smo domaćini Internacionalnog seminara čiji je fokus bio ocenjivanje usaglašenosti na globalnom nivou. Ovaj seminar je bio deo jednog od događaja povodom proslave 50-ogodišnjice postojanja naše institucije pod nazivom Strojirensky zakušebni ustav.

Učesnici su bili iz raznih delova sveta: Koreja, Tajvan, Turska, Finska, Belgija, Srbija i Kolumbija. Ovaj izuzetan događaj je obzbedio platformu za razmenu iskustava, različitih pristupa i ,,know – how‘‘ –a Dalekog i Bliskog Istoka, Evrope i Južne Amerike u okviru TSI sektora (Testiranje, Sertifikacija i Inspekcija).

Više od deset predavača doprinelo je diskusiji o ključnim temama iz oblasti. Diskusija se odnosila na zajednički faktor koji predstavlja sigurnost i održivost u globalnom svetu od strane organizacija koje imaju za cilj da procene i provere usaglašenost onoga što bi trebalo da bude i onoga što jeste.

Predstavnici Međunarodne Konfederacije Inspekcije i Sertifikacije – CEOC, Mr Drewin Nieuwenhuis (generalni sekretar) i Mr Simo Hassi (predsednik CEOC Intranacional) su bili naši predavači zajedno sa predstavnicima SZU-a (SZU Slovačka, SZUTEST Turska, SZU Koreja, SZU Tajvan, SZU Mađarska, SZU Balkan i agencijama SZU-a iz Kolumbije i Rumunije)

Slike sa događaja možete pronaći ovde.