SZU je član asocijacije TIC Council

SZU je postao član novoosnovane asocijacije TIC Council koja reprezentira vodeće kompanije u oblasti ispitivanja, inspekcije i sertifikacije (TIC sektor).

Direktor SZU Tomaš Hruška postao je član upravnog odbora tako da će direktno učestvovati u upravljanju ove asocijacije.

 

More details HERE: