17. aprila 2017. godine, Inzenjerski institutu za testiranje (SZU) je dobio odobrenje od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA), da deluje kao EPA laboratorija za testiranje i kao treća strana. Obim našeg priznanja se odnosti na testiranje grejnih tela na čvrsto gorivo (biomasa), kao i na sertifikaciju pomenutih uređaja za tržište USA. U sklopu našeg delokruga su sledeće kategorije proizvoda: peći, kamini, radijatori, kotlovi.

Glavna uloga SZU-a je izvođenje testova prema Američkim standardima i metodologiji, njihovoj evaluaciji (sertifikaciji), kao u u kontroli kvaliteta proizvodnog procesa kod proizvođača. 

SZU pripada malom broju ne-Američkih kuća koje mogu da rade pod okriljem EPA-a.

a

Milan Holomek
šef laboratorije za ispitivanje
toplotnih i ekoloških uređaja

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132