SZU je registrovan 31. Maja 2017. Pre same registracije SZU je morao da prođe provere komparacije laboratorija sprovedene od strane neutralnih entiteta.

Nakon ispunjenosti tehničkih zahteva, efikasnosti i nivoa emisije, Flamme Verte program će izvršiti kategorizaciju i klasifikaciju proizvoda sa oznakom kvaliteta u tri nivoa.

    

Ostvaren nivo kvaliteta direktno utiče na iznos subvencije koja se može potraživati pri registrovanju proizvoda za program.

Flamme Verte program radi pod Francuskom Asocijacijom za Obnovljive Izvore Energije
(Syndicat des Energies Renouvelables).