Sada smo kompetentni da izdajemo sertifikate prema novoj  RREGLULATIVI (EU) 2016/426 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA za gasne aparate. Trenutno smo treća evropska kuća notifikovana da ponudi ovu vrstu sertifikacije. Informacije o našoj novoj kompetentnosti mžete naći na NANDO informacionom sistemu. Ako ste zainteresovani da predjete sa Direktive 2009/142/EC (GAD) na novu Direktivu (EU) 2016/426 (GAR), molim Vas kontaktirajte naše osoblje:

Mirjana Opacic
dipl. inz. mas.

Poslovni predstavnik za Srbiju
SZU BALKAN BEOGRAD

E-mail:
Mobilni:

opacic@szubalkan.rs
+381 644 757 621
www.szubalkan.rs

Ing. Michal Manhalter 
Director for Testing

e-mail: tel.: mobil:

manhalter@szutest.cz
+420 541 120 433
+420 724 528 719