Gospodin Jiri Malach, direktor filijale SZU-a u Jablanecu i Nisou, je u periodu od 4. do 7. septembra 2015. godine posetio Iran (tačnije gradove Esfrahan i Tehran), zajedno sa vladinom delegacijom na čelu sa gospodinom Lubomirom Zaoralekom, minstrom spoljnih poslova Republike Češke i u pratnji poslovnih predstavnika iz Češke. Cilj misije SZU-a je bio da uspostavi kontakt sa potencijalnim partnerima i obezbedi zahteve sertifikacije Iranskih pravnih tela za Češku republiku i EU, i obrnuto. Cilj je postignut uspostavljanjem saradnje sa jednim Iranskim partnerom, kompanijom Fayar Azma. Kroz ovu saradnju SZU će početi da nudi svoje usluge na novoj teritoriji.