a

Ing. Antonín Heitl
šef laboratorije za ispitivanje
električnih i  mehaničkih uređaja
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

a

Ing. Aleš Pleskot
šef laboratorije
za ispitivanje mehaničkih uređaja
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

mehanički uređaji

Laboratorija za ispitivanje mehaničkih uređaja nudi širok spektar usluga. Osim ispitivanja proizvoda nudi i usluge kalibracione laboratorije.

Na sledećim stranicama navedene su pojedine oblasti stručnosti, zajedno sa konkretnim tipovima proizvoda koji su obuhvaćeni u tim oblastima. Kompletan pregled usluga laboratorije za ispitivanje mehaničkih uređaja možete naći na veb stranici www.szutest.cz, ili eventualno kontaktirajte našeg saradnika koji će naći najbolje moguće rešenje za Vaš zahtev.

Laboratorija izvodi ispitivanje i ocenjivanje usaglašenosti u sledećim strukama:

 • mašinska postrojenja i mašinska postrojenja u hodu
  (prese, testere, mašine za obradu, manipulaciona sredstva, ...)
 • građevinski proizvodi sa CE oznakom
  (vatrogasni hidranti, metalna creva, kuglasti ventili, septičke jame, proizvodi od čelika, proizvodi od nerđajućeg čelika, proizvodi od aluminijumskih legura, proizvodi od bakrenih legura, cevi, čelični rezervoari, metalni građevinski delovi, materijal za zavarivanje, spajajuća oprema za drvene konstrukcije, brave,…)
 • oprema pod pritiskom
  (sigurnosna oprema i oprema pod pritiskom, aparati za gašenje, posude pod pritiskom, kompleti pod pritiskom, ekspres lonci, ...)
 • odabrani građevinski proizvodi
  (armature, ventili, slavine, creva, regulatori, toplotni osigurači, spojni delovi, limarski elementi, konstrukcioni metalni delovi, limovi, uređaji za vazdušnu tehniku i klima uređaji, rezervoari i spremnici, okovi, …)

Laboratorija izvodi ispitivanje i ocenjivanje usaglašenosti sledećih vrsta uređaja:

 • oprema za aparate koji sagorevaju gasovita goriva
  (ventili, regulatori pritiska, armature, ...)
 • lična zaštitna oprema
  (penjačka i radna sredstva za zaštitu od pada, kacige, ...)
 • odabrani proizvodi
  (aparati za gašenje požara, dečja igrališta, adrenalinski parkovi, ...)
 • igračke
 • oprema za decu
  (kolica, dupkovi, sedišta, nosiljke, ...)
 • nameštaj 
 • sportska oprema i uređaji
  (bicikle, električne bicikle, roleri, skejtbordi, trotineti, ...)

Druge usluge koje nudi Laboratorija za ispitivanje mehaničkih uređaja:

 • merenje buke i vibracija
 • merenje prašine
 • mehaničko ispitivanje metalnih materijala
  (zatezanje, pritisak, uvijanje, savijanje, udar u savijanju, čvrstoća, tvrdoća, ultrazvučna defektoskopija, krtost, karakteristike opruga, ...)
 • analiza metalnih materijala
  (metalografska analiza, spektralna analiza, ...)
 • ispitivanje pod pritiskom
 • ispitivanje otpornosti i stabilnosti creva i armatura
 • klimatsko ispitivanje i ispitivanje korozije
 • ispitivanja: aspiratora, merdevina i penjalica, paleta, kontejnera, regala i gajbi, okretnih vrata, mehaničkih prepreka, kuhinjskog pribora

 

 

3D štampa proizvoda 

3D merenje dimenzija