SZU je notifikovano telo Evropske Zajednice NB 1015 za ocenjivanje usaglašenosti sa 13 direktiva EU. Osim ocenjivanja usaglašenosti, SZU svojim klijentima nudi stručne usluge ispitne laboratorije, sertifikacionog organa za sertifikaciju proizvoda, sistema menadžmenta i osoblja, a isto tako deluje i kao inspekcioni organ i kalibraciona laboratorija.

Osim drugog, SZU je akreditovana laboratorija DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) za armature i uređaje na gas, akreditovana laboratorija za ispitivanje UIAA za svu planinarsku opremu i laboratorija za ispitivanje registrovana u EHPA (European heat pump association) za toplotne pumpe.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) sa svojim centralama u Brnu (CZ), Jablonecu nad Nisou (CZ), Nitri (SK) i nekoliko kancelarija u drugim gradovima, jedna je od najvećih organizacija za ispitivanje, inspekciju i sertifikaciju u Republici Češkoj.

Delovanje u svetu 

SZU sarađuje sa mnogim notifikovanim telima iz zemalja Evropske unije, a ima zaključene i bilateralne sporazume o saradnji sa brojnim stranim partnerskim institucijama za ispitivanje.

Osim domaćeg tržišta, SZU razvija svoje međunarodne aktivnosti i na ostalim teritorijama na kojima za svoje klijente može da osigura dokumentaciju koja je potrebna za plasiranje njihovih proizvoda na tržišta Evropske unije, država članica EFTA (Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu) i za izvoz u niz zemalja.

 

Mirjana Opacic
dipl. inz. mas.

Poslovni predstavnik za Srbiju
SZU BALKAN BEOGRAD

E-mail: opacic@szubalkan.rs
Mobilni: +381 644 757 621
www.szubalkan.rs