Ing. Aleš Onderek
šef odeljenja za sertifikaciju proizvoda
Brno

e-mail:
tel.:
mobil:

onderek@szutest.cz
+420 541 120 507
+420 602 566 188
 

Ivana Moravcová
Zamjenik šefa odeljenja za sertifikaciju proizvoda

e-mail:
tel.:
mobil:

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546

 

proizvoda

Glavna dodata vrednost koju će Vam SZU ponuditi prilikom sertifikacije proizvoda je kompleksnost usluga. Sve poslove u vezi sertifikacije sami ćemo obaviti , što znatno smanjuje vreme koje je potrebno za uspešno završavanje sertifikacije, kao i troškove koji su predviđeni za sertifikaciju.

SZU ima ovlašćenje za dodeljivanje raznih sertifikacionih oznaka, kao što je npr. oznaka DVGW za armature i uređaje na gas, koja je namenjena pre svega za nemačko tržište, UIAA za planinarsku opremu, oznaka Češki kvalitet, koja je namenjena pre svega za češko tržište, kao i naša sopstvena oznaka Sertifikovani proizvod, koja konačnog potrošača obaveštava o tome da je dati proizvodi ispitan i sertifikovan od strane pouzdanog i jakog sertifikacionog tela sa širokim međunarodnim krugom delovanja.

Pregled uredbi i evropskih direktiva, prema kojima smo ovlašćeni za izvođenje sertifikacije:

 

Opis

Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta

građevinski proizvodi CPR

Regulation (EU) No 305/2011

uređaji na gasovita goriva (GAR)

Regulation (EU) No 2016/426

lična zaštitna oprema (PPE)

Regulation (EU) No 2016/425


 

Opis

Odgovarajuća legislativa

električni uređaji niskog napona (LVD)

(2014/35/EU)

elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

(2014/30/EU)

efikasnost vrelovodnih kotlova (BED)

(92/42/EEC)

oprema pod pritiskom (PED)

(2014/68/EC)

prenosiva oprema pod pritiskom (TPED)

(2010/35/EU)

jednostavne posude pod pritiskom (SPVD)

(2014/29/EU)

mašine (MD)

(2006/42/EC)

Liftovi (LIFTS)

(2014/33/EU)

Igračke (TOYS)

(2009/48/EC)

proizvodi u pogledu emisije buke (NED)

(2000/14/EC)

bezbedan rad i korišćenje mašina, tehničke opreme, uređaja i alata

(89/655/EEC)

Opis

 Zakon

Pravilnik

korišćenje atomske energije i jonizujućeg zračenja u mirovne svrhe

 263/2016 Zbirke zakona

(358/2016)

    

SUMMARY OF NOTIFICATIONS OF NOTIFIED BODIES IN NANDO HERE
APPLICATION TO BE DOWNLOADED HERE