aa

Ing. Lubor Slonek
Direktor inspekcije

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

tehnička inspekcija

SZU pruža stručne tehničke usluge u procesu ocenjivanja usaglašenosti, kao treća nezavisna strana, i to kako za nove tako i za polovne uređaje. Sve usluge inspekcije mogu koristiti kako domaći proizvođači, tako i uvoznici ili strani proizvođači čija delatnost zahteva dokazivanje usklađenosti prilikom ulaska na češko tržište ili prilikom izvoza u zemlje Evropske unije.

Rezultat izvršene inspekcije uvek je dokument u vidu izveštaja o inspekciji i rezultatu ocenjivanja usaglašenosti sa specifikovanim zahtevima za potvrdu bezbednosti tehničke opreme. U slučaju da su ispunjeni svi zahtevi, može se izdati Sertifikat o inspekciji koji služi kao osnova za izdavanje „EC izjave o usaglašenosti“.

SZU kao akreditovano telo za inspekciju izvodi ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju u sledećim oblastima opreme:

 • oprema pod pritiskom i gasni uređaji
 • prenosiva oprema pod pritiskom
 • podizači, uključujući liftove
 • električni uređaji
 • provera stručne osposobljenosti lica za specifične delatnosti
 • tehnološke celine, uključujući opremu u prostorijama sa opasnošću od izbijanja požara ili eksplozije
 • sredstva za narodnu zabavu
 • skijaške vučnice i žičare
 • odabrana oprema projektirana za nuklearna postrojenja

 

SZU Nitra

Ing. Dominik Mašín
SZU Nitra

e-mail: tel:
mobil:

masin@szutest.cz
+421 376 588 181
+421 907 330 210Organizaciona jedinica u Slovačkoj je Ovlašćeno pravno lice (OPO) koje je ovlašćeno za kontrolu ispunjavanja zahteva za bezbednost tehničkih postrojenja.

Ovlašćenje br. 000001-12 izdao je Narodni inspektorat rada (NIP) u Košicama u smislu čl. 14. zakona br. 124/2006 Zbirke zakona, dopunjena verzija.

Delatnost  SZU Nitra u Slovačkoj kao OPO obuhvata:

 • izvođenje zvaničnih ispitivanja i ponavljanih zvaničnih ispitivanja tehničkih uređaja na gas, uređaja pod pritiskom, podiznih i električnih uređaja
 • standardizovana ispitivanja tehničkih uređaja na gas, uređaja pod pritiskom, podiznih i električnih uređaja
 • ocenjivanje konstrukcione i projektne dokumentacije građevina
 • ocenjivanje bezbednosti rada mašinskih postrojenja i mašina za obradu
 • izdavanje uverenja i dozvola fizičkim licima za reviziju, rukovanje, servisiranje i remont tehničkih uređaja
 • izdavanje ovlašćenja pravnim licima za reviziju, rukovanje, servisiranje i remont tehničkih uređaja

Navedene delatnosti obavljaju se u smislu Zakona br. 124/2006 Zbirke zakona, o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu, ažurirana verzija, i Pravilnika MPSVaR SR br. 508/2009 Zbirke zakona, kojim su utvrđeni detaljni propisi za garantovanje bezbednosti i zaštite zdravlja tokom rada sa tehničkim uređajima pod pritiskom, podiznim uređajima, električnim uređajima i uređajima na gas i kojim se određuje koji tehnički uređaji se smatraju odobrenim tehničkim uređajima prema pravnim propisima za garantovanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.