aa

Ing. Lubor Slonek
Direktor inspekcije

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

tehnička inspekcija

SZU pruža stručne tehničke usluge u procesu ocenjivanja usaglašenosti, kao treća nezavisna strana, i to kako za nove tako i za polovne uređaje. Sve usluge inspekcije mogu koristiti kako domaći proizvođači, tako i uvoznici ili strani proizvođači čija delatnost zahteva dokazivanje usklađenosti prilikom ulaska na češko tržište ili prilikom izvoza u zemlje Evropske unije.

Rezultat izvršene inspekcije uvek je dokument u vidu izveštaja o inspekciji i rezultatu ocenjivanja usaglašenosti sa specifikovanim zahtevima za potvrdu bezbednosti tehničke opreme. U slučaju da su ispunjeni svi zahtevi, može se izdati Sertifikat o inspekciji koji služi kao osnova za izdavanje „EC izjave o usaglašenosti“.

SZU kao akreditovano telo za inspekciju izvodi ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju u sledećim oblastima opreme:

  • oprema pod pritiskom i gasni uređaji
  • prenosiva oprema pod pritiskom
  • podizači, uključujući liftove
  • električni uređaji
  • provera stručne osposobljenosti lica za specifične delatnosti
  • tehnološke celine, uključujući opremu u prostorijama sa opasnošću od izbijanja požara ili eksplozije
  • sredstva za narodnu zabavu
  • skijaške vučnice i žičare
  • odabrana oprema projektirana za nuklearna postrojenja