Ing. Jana Servusová
šef odbora sertifikacije
sistema menadžmenta

e-mail: tel.: mobil:

servusova@szutest.cz
+420 541 120 831
+420 602 439 403

upravljanje sistemima

Vodeći revizori SZU poseduju lične sertifikate QA i EOQ i imaju dugogodišnje iskustvo u proveravanju upravljačkih sistema u preduzećima.

SZU je član CQS – Udruženja za sertifikaciju sistema kvaliteta, koje okuplja još šest tela za sertifikaciju. Ovo „Udruženje“ je punopravni član u IQNet-u – Međunarodnoj mreži sertifikacionih tela za sisteme kvaliteta.

Posredstvom SZU dobićete sertifikat koji se priznaje u preko trideset zemalja sveta (Amerika, Australija, EU, Izrael, Japan, Kanada, Koreja, Švajcarska i druge).

SZU kao akreditovano sertifikaciono telo izvodi sertifikaciju prema sledećim sistemima upravljanja:

upravljanje kvalitetom

  • ISO 9001      u preduzećima za proizvodnju i usluge
  • ISO 13485    za medicinska sredstva
  • EN ISO 3834-2        za zavarivanje

kontrolu bezbednosti i zaštite na radu

  • ČSN OHSAS 18001  zaštita na radu