SZU je notifikovano telo Evropske Zajednice NB 1015 za ocenjivanje usaglašenosti sa 13 direktiva EU. Osim ocenjivanja usaglašenosti, SZU svojim klijentima nudi stručne usluge ispitne laboratorije, sertifikacionog organa za sertifikaciju proizvoda, sistema menadžmenta i osoblja, a isto tako deluje i kao inspekcioni organ i kalibraciona laboratorija.

Osim drugog, SZU je akreditovana laboratorija DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) za armature i uređaje na gas, akreditovana laboratorija za ispitivanje UIAA za svu planinarsku opremu i laboratorija za ispitivanje registrovana u EHPA (European heat pump association) za toplotne pumpe.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) sa svojim centralama u Brnu (CZ), Jablonecu nad Nisou (CZ), Nitri (SK) i nekoliko kancelarija u drugim gradovima, jedna je od najvećih organizacija za ispitivanje, inspekciju i sertifikaciju u Republici Češkoj.

Delovanje u svetu 

SZU sarađuje sa mnogim notifikovanim telima iz zemalja Evropske unije, a ima zaključene i bilateralne sporazume o saradnji sa brojnim stranim partnerskim institucijama za ispitivanje.

Osim domaćeg tržišta, SZU razvija svoje međunarodne aktivnosti i na ostalim teritorijama na kojima za svoje klijente može da osigura dokumentaciju koja je potrebna za plasiranje njihovih proizvoda na tržišta Evropske unije, država članica EFTA (Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu) i za izvoz u niz zemalja.

 

Mirjana Opacic
dipl. inz. mas.

Poslovni predstavnik za Srbiju
SZU BALKAN BEOGRAD

E-mail: opacic@szubalkan.rs
Mobilni: +381 644 757 621
www.szubalkan.rs

 

 

 


SZU je dobio odobrenje da deluje kao laboratorija za ispitivanje i treća strana u okviru EPA (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)
17. aprila 2017. godine, Inzenjerski institutu za testiranje (SZU) je dobio odobrenje od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA), da deluje kao EPA laboratorija za testiranje i
SZU je postao Notifikovano telo za novu regulativu (EU) 2016/426 za gasne aparate (GAR)
Sada smo kompetentni da izdajemo sertifikate prema novoj  RREGLULATIVI (EU) 2016/426 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA za gasne aparate. Trenutno smo treća evropska kuća notifikovana da ponudi ovu
PF 2017
Srećan Božic i sve najbolje u dolazećoj novoj godini.
KEYMARK za toplotne pumpe
Postali smo sertifikaciono telo za dobijanje sertifikacije KEYMARK za toplotne pumpe. Sve informacije o znaku možete naći OVDE    
3D merenje dimenzija - NOVO
U našem centru za testiranje u Jabloncu otvorili smo novu laboratoriju za merenje 3D dimezija. Sve detalje možete naći OVDE