KEYMARK za toplotne pumpe
Postali smo sertifikaciono telo za dobijanje sertifikacije KEYMARK za toplotne pumpe.    
Mi smo laboratorija za testiranje akreditovana od strane UIAA
5. Januara 2016. godine, dobili smo novi sertifikat od strane Međunarodne Federacije za alpinizam i planinarenje (UIAA), koja važi do 31. decembra 2018. godine. Ovaj sertifikat potvrđuje da smo
Mi smo članovi “Lock and key services“ asocijacije Republike Češke
U decembru 2015. godine postali smo počasni članovi ,,Lock and key services’’ asocijacije Republike Češke (AZKS). Zahvaljujući našem članstvu u ovoj asocijaciji, bićemo bolje informisani
Srećan Božic i sve najbolje u dolazećoj novoj godini.
Srećan Božic i sve najbolje u dolazećoj novoj godini.
Učešće SZU-a u na međunaronom industrijskom forumu u Kijevu
U saradnji sa češkom trgovinskom agencijom, Inženjerski institut za testiranje SZU (javno preduzeće), je učestvovao u periodu od 24-og do 27-og Novembra na internacionalnom industrijskom

SZU je notifikovano telo Evropske Zajednice NB 1015 za ocenjivanje usaglašenosti sa 13 direktiva EU. Osim ocenjivanja usaglašenosti, SZU svojim klijentima nudi stručne usluge ispitne laboratorije, sertifikacionog organa za sertifikaciju proizvoda, sistema menadžmenta i osoblja, a isto tako deluje i kao inspekcioni organ i kalibraciona laboratorija.

Osim drugog, SZU je akreditovana laboratorija DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) za armature i uređaje na gas, akreditovana laboratorija za ispitivanje UIAA za svu planinarsku opremu i laboratorija za ispitivanje registrovana u EHPA (European heat pump association) za toplotne pumpe.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) sa svojim centralama u Brnu (CZ), Jablonecu nad Nisou (CZ), Nitri (SK) i nekoliko kancelarija u drugim gradovima, jedna je od najvećih organizacija za ispitivanje, inspekciju i sertifikaciju u Republici Češkoj.

Delovanje u svetu 

SZU sarađuje sa mnogim notifikovanim telima iz zemalja Evropske unije, a ima zaključene i bilateralne sporazume o saradnji sa brojnim stranim partnerskim institucijama za ispitivanje.

Osim domaćeg tržišta, SZU razvija svoje međunarodne aktivnosti i na ostalim teritorijama na kojima za svoje klijente može da osigura dokumentaciju koja je potrebna za plasiranje njihovih proizvoda na tržišta Evropske unije, država članica EFTA (Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu) i za izvoz u niz zemalja.

 

Mirjana Opacic
dipl. inz. mas.

Poslovni predstavnik za Srbiju
SZU BALKAN BEOGRAD

E-mail: opacic@szubalkan.rs
Mobilni: +381 644 757 621
www.szubalkan.rs