SZU je notifikovano telo Evropske Zajednice NB 1015 za ocenjivanje usaglašenosti sa 13 direktiva EU. Osim ocenjivanja usaglašenosti, SZU svojim klijentima nudi stručne usluge ispitne laboratorije, sertifikacionog organa za sertifikaciju proizvoda, sistema menadžmenta i osoblja, a isto tako deluje i kao inspekcioni organ i kalibraciona laboratorija.

Osim drugog, SZU je akreditovana laboratorija DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) za armature i uređaje na gas, akreditovana laboratorija za ispitivanje UIAA za svu planinarsku opremu i laboratorija za ispitivanje registrovana u EHPA (European heat pump association) za toplotne pumpe.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) sa svojim centralama u Brnu (CZ), Jablonecu nad Nisou (CZ), Nitri (SK) i nekoliko kancelarija u drugim gradovima, jedna je od najvećih organizacija za ispitivanje, inspekciju i sertifikaciju u Republici Češkoj.

Delovanje u svetu 

SZU sarađuje sa mnogim notifikovanim telima iz zemalja Evropske unije, a ima zaključene i bilateralne sporazume o saradnji sa brojnim stranim partnerskim institucijama za ispitivanje.

Osim domaćeg tržišta, SZU razvija svoje međunarodne aktivnosti i na ostalim teritorijama na kojima za svoje klijente može da osigura dokumentaciju koja je potrebna za plasiranje njihovih proizvoda na tržišta Evropske unije, država članica EFTA (Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu) i za izvoz u niz zemalja.

 

Mirjana Opacic
dipl. inz. mas.

Poslovni predstavnik za Srbiju
SZU BALKAN BEOGRAD

E-mail: opacic@szubalkan.rs
Mobilni: +381 644 757 621
www.szubalkan.rs

 

 

 


Srećan Božic i sve najbolje u dolazećoj novoj godini.
Novi zakonski propisi za opremu za ličnu zaštitu
Postali smo jedan od prvih subjekata u srednjoj Evropi koji može kao treća strana izvršavati zadatke vezane uz procenu usaglašenosti sa novom UREDBOM EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA (EU)
Komercijalni predstavnik SZU-a iz Irana uspešno je završio obuku
Šef našeg komercijalnog predstavništa u Iranu, gospodin Soroush Arvand, završio je sveobuhvatni jedno-nedeljni kvalifikacioni trening u SZU-u u Brnu koji je bio fokusiran na specifične tehničke
SZU je nedavno regstrovan u Francuskom progrmu ,,Flamme Verte’’za testiranje uređaja za sagorevanje i peleta.
SZU je registrovan 31. Maja 2017. Pre same registracije SZU je morao da prođe provere komparacije laboratorija sprovedene od strane neutralnih entiteta. Nakon ispunjenosti tehničkih zahteva
Generalni direktor SZU-a je ponovo izabrani član CEOC upravnog odbora
Gospodin Tomas Hruška, genralni direktor SZU-a, odbranio je svoju poziciju i nastavio učešće u upravnom odboru CEOC-a. Izbori su održani na generalnoj skupštini CEOC-a u Lionu, Francuska